Veilige en duurzame mobiliteit in de miljoenennota

september 24 2018

Onze economie is flink op gang gekomen en dit betekent grote drukte op de weg. Steeds meer mensen maken gebruik van de wegen. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat stellen daarom in 2019 ruim zeven miljard euro beschikbaar voor aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur. Hiermee kunnen mensen en goederen sneller op de plek van bestemming komen. Daarnaast wordt in 2019 ingezet op de verbetering van verkeersveiligheid.

Minister Van Nieuwenhuizen:”Ik kan de files niet oplossen, maar ik doe er alles aan om ze te beperken. We verbreden onze wegen, leggen nieuwe wegen aan en we verjongen en vernieuwen onze bruggen en tunnels om storingen en dus oponthoud voor de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zoveel mogelijk te voorkomen. Ik wil daarbij volop gebruik maken van innovaties, die ervoor zorgen dat we niet alleen vlotter maar vooral ook veiliger op de plek van bestemming komen.”

Met het regeerakkoord is er 2 miljard euro beschikbaar gekomen voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Het geld wordt gebruikt voor nieuwe projecten en voor de versnelling van lopende projecten. Onder deze projecten valt het verbreden van de A6 bij Almere, de A1 Apeldoorn Azelo, de A15 Papendrecht Sliedrecht en de N33 Zuidbroek Appingedam. Daarnaast wordt gestart met de aanleg van de A16, een nieuwe snelweg die de drukte rondom Rotterdam moet doen afnemen.

[ Bron:  Transport-online ]