Prinses Amaliaviaduct officieel geopend in November

ROTTERDAM – Vrijdag 16 november, is het Prinses Amaliaviaduct op de Maasvlakte 2 officieel in gebruik genomen. Het gaat om een ongelijkvloerse kruising die de komende jaren de nieuwe containerterminals goed bereikbaar moet houden. Boskalis Nederland BV startte in 2017 met de bouw van het viaduct dat in totaal 38 miljoen euro heeft gekost.

“In de haven bouwen we om files voor te blijven. Het Prinses Amaliaviaduct zorgt voor een zogenoemde toekomst vaste bereikbaarheid voor de containerterminals aan de Amaliahaven en het zuidelijk gedeelte van Maasvlakte 2”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf, die samen met Johan van der Hoek, directeur Boskalis Nederland, het viaduct opende.

Het Prinses Amaliaviaduct verbetert de doorstroom op de Maasvlakteweg aanzienlijk. Zo is de weg over vijf kilometer verbreed van 2×1 baan naar 2×2 banen en een vluchtstrook aan beide zijden. Bij het Prinses Amaliaviaduct komen meerdere wegen samen, namelijk: de Maasvlakteweg, Prinses Máximaweg, Maasvlakteboulevard en de Amoerweg. Daarnaast kruisen de spoorlijn, de leidingenstrook en ook de toekomstige Container Exchange Route (CER) hier op het gelijkvloerse kruispunt.

Innovatief bouwmateriaal

De aanleg van het viaduct is het eerste grootschalige project waarbij gebruik is gemaakt van Beaumix. Dit is een nieuw soort schoongewassen materiaal uit de afvalverbrandingsoven ter vervanging van zand. 230.000 ton voormalig afval is hergebruikt voor het Prinses Amaliaviaduct.

Routewijziging

Het Prinses Amaliaviaduct vervangt een gelijkvloerse kruising en is eerder op de Maasvlakteweg is te vinden dan het oude kruispunt (zie afbeelding). Containerverkeer (havens 8800-9000) en strandgangers moeten er dus op letten dat zij bij dit viaduct al de juiste afslag nemen.

Bron: Transport Online

Binnenvaart wordt niet stilgelegd bij extreem weer

Rijkswaterstaat krijgt niet de bevoegdheid om bij extreem weer de binnenvaart stil te leggen. Dat was een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van de botsing in zeer dichte mist van een binnenvaartschip geladen met benzeen met de stuw in Grave.

Maar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt de aanbeveling niet over. Behalve onduidelijkheid over verantwoordelijkheden zou een dergelijk verbod volgens haar ook praktische problemen met zich meebrengen. De branchevereniging van binnenschippers was ook tegen zo’n bevoegdheid voor Rijkswaterstaat.

Andere aanbevelingen van de OVV neemt de minister wel over. Ze gaat onder meer kijken naar de regels voor werk- en rusttijden van binnenvaartschippers en de eisen die gesteld worden aan andere bemanningsleden dan de schipper. Verder wordt de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat verbeterd.

Door de botsing eind december 2016 raakte de stuw beschadigd en liep een deel van de Maas leeg. Daardoor lag het scheepvaartverkeer bijna een maand stil. Ruim een half jaar later was de stuw gerepareerd. De kosten lagen rond de 20 miljoen euro.

Aantal ritten Nederlandse vrachtwagens van en naar VK toegenomen

Nederlandse vrachtwagens hebben vorig jaar 1,8 procent meer ritten van en naar het Verenigd Koninkrijk gemaakt dan in 2016.

In totaal zijn er vorig jaar 237.000 ritten uitgevoerd door Nederlandse wagens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Britse markt is belangrijk voor Nederlandse transportbedrijven. Alleen met Britse, Poolse en Ierse trucks zijn meer ritten van en naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd dan met Nederlandse vrachtwagens.

Vanwege het grote belang vreest de transportbranche een zogeheten ‘harde’ Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie en de interne markt van de Europese Unie stapt.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland dringt er daarom geregeld op aan dat Nederland zich inzet voor een goede handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Bron: Nu.nl

Meer weginspecteurs op de weg

Het aantal weginspecteurs die boetes mogen uitdelen wordt verdubbeld, van vijftig naar honderd. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen gezegd bij WNL op Zondag.

Het gaat om weginspecteurs met opsporingsbevoegdheid. Deze bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) moeten bijvoorbeeld optreden als automobilisten een rood kruis negeren, of vrachtwagenchauffeurs op de vluchtstrook parkeren.

Volgens Van Nieuwenhuizen zorgen deze mensen voor gevaarlijke situaties voor bergers na een ongeluk. Daarnaast dragen ze bij aan het fileleed.

In 2015 begon rondom Rotterdam een proef met acht van dit soort weginspecteurs. Later is dit uitgebreid naar vijftig, en nu wordt het dus verdubbeld naar honderd.

Bron: Transport Online

Proef met dynamische maximumsnelheden op A2 Deil-Vuhgt

DEIL/VUGHT – Rijkswaterstaat start een proef met dynamische maximumsnelheden op de snelweg A2. Het doel is de doorstroming te verbeteren op het traject vanaf knooppunt Empel tot vlak voorbij de Martinus Nijhoffbrug over de Waal, in noordelijke richting. De proef start deze week en duurt tot en met november 2018.

Voor het traject A2 Deil-Vught wordt momenteel een verkenning uitgevoerd. Op lange termijn zijn wellicht investeringen in infrastructuur nodig. Aangezien doorstroming en bereikbaarheid nu ook onder druk staan, proberen we met een aantal kleinschalige maatregelen tevens op korte termijn verbeteringen aan te brengen.

Proef met dynamische maximumsnelheden

Eén van deze kleine ingrepen is mogelijk het invoeren van dynamische snelheidslimieten in noordelijke richting tijdens drukte. Dat zijn vaak de ochtend- en avondspitsen, maar kunnen ook andere perioden zijn. Om de effecten van de ingreep te meten, starten we nu een proef. Op basis van het verkeersaanbod wordt via de matrixborden boven de weg de wettelijke maximumsnelheid in de spits aangepast naar 90 km/h. Dit gebeurt vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Met deze maatregel willen we de kans op schokgolven door rembewegingen verkleinen, zodat het aantal files en kop-staartbotsingen mogelijk afneemt.

Verkeersgegevens A2 Deil-Vught

Uit analyses blijkt dat op het A2-traject van knooppunt Empel tot net voorbij de Martinus Nijhoffbrug over de Waal geregeld zogenoemde schokgolven optreden. Bijvoorbeeld door rembewegingen omdat de weg bij knooppunt Empel van vijf naar drie rijstroken gaat vlak voor de Maasbrug, gevolgd door traject met veel instromend verkeer.

Dit leidt tot ongevallen en files waarin ook weer aanrijdingen plaatsvinden, met nieuwe files tot gevolg. Uit de verkeersgegevens blijkt dat in mei/juni en in oktober/november het aantal files op de snelweg A2 in de ochtendspits (tussen 06.00 uur en 10.00 uur) en in de avondspits (tussen 15.00 uur en 19.00 uur) aanzienlijk hoger is dan in alle overige maanden van het jaar. Ook ontstaan er in noordelijke richting meer files dan in zuidelijke richting.

Doorlooptijd proef

De doorlooptijd van de proef betreft daarom in elk geval de maanden oktober en november. De voortgang van de proef of de mogelijk definitieve invoering van de maatregel worden bepaald door de monitoringsresultaten. Als de eerste resultaten bijvoorbeeld geen positieve effecten tonen op doorstroming en veiligheid van het verkeer, kan de proef direct worden stopgezet. Wanneer de monitoringsresultaten positief zijn, volgt definitieve invoering.

MIRT A2 Deil-Vught

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, regio Rivierenland en gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben de handen ineengeslagen om de doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught te verbeteren. Binnen het Programma A2 Deil-Vught werken we samen om de bereikbaarheid in het gebied te vergroten. Met 28 maatregelen wordt gewerkt aan oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn.

Bron: Transport Online

Belang van het Verenigd Koninkrijk in export Nederlandse makelij kleiner.

DEN HAAG – Met de brexit in aantocht is het belang van Groot-Brittannië als afzetmarkt voor de Nederlandse industrie kleiner aan het worden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitvoer van producten van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste zeven maanden van dit jaar met zo’n 3 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hierdoor is het Britse aandeel in de totale exportstroom van producten van Nederlandse bodem teruggelopen tot 7,4 procent.

Onder meer op het gebied van brandstoffen en agrarische producten als groenten, bloemen en vlees is sprake van een daling van de exportwaarde, aldus het statistiekbureau.

In het tweede kwartaal van 2016 bereikte de export van Nederlandse goederen naar de overzijde van de Noordzee nog een piek. Dat was onder meer te danken aan de levering van een booreiland aan de Britten. Toen steeg het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de export van Nederlandse makelij naar meer dan 9 procent.

Nederland is binnen de EU, na Duitsland, het belangrijkste exportland naar het Verenigd Koninkrijk. Samen met België nemen Nederland en Duitsland zelfs de helft van de EU-export naar de Britten voor hun rekening.

Bron: Transport Online

Veilige en duurzame mobiliteit in de miljoenennota

Onze economie is flink op gang gekomen en dit betekent grote drukte op de weg. Steeds meer mensen maken gebruik van de wegen. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat stellen daarom in 2019 ruim zeven miljard euro beschikbaar voor aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur. Hiermee kunnen mensen en goederen sneller op de plek van bestemming komen. Daarnaast wordt in 2019 ingezet op de verbetering van verkeersveiligheid.

Minister Van Nieuwenhuizen:”Ik kan de files niet oplossen, maar ik doe er alles aan om ze te beperken. We verbreden onze wegen, leggen nieuwe wegen aan en we verjongen en vernieuwen onze bruggen en tunnels om storingen en dus oponthoud voor de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zoveel mogelijk te voorkomen. Ik wil daarbij volop gebruik maken van innovaties, die ervoor zorgen dat we niet alleen vlotter maar vooral ook veiliger op de plek van bestemming komen.”

Met het regeerakkoord is er 2 miljard euro beschikbaar gekomen voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Het geld wordt gebruikt voor nieuwe projecten en voor de versnelling van lopende projecten. Onder deze projecten valt het verbreden van de A6 bij Almere, de A1 Apeldoorn Azelo, de A15 Papendrecht Sliedrecht en de N33 Zuidbroek Appingedam. Daarnaast wordt gestart met de aanleg van de A16, een nieuwe snelweg die de drukte rondom Rotterdam moet doen afnemen.

[ Bron:  Transport-online ]

Financiële beloning door regering voor transportsector in Vlaanderen

BRUSSEL – De Vlaamse Regering gaat transporteurs die investeren in verkeersveiligheid en duurzaamheid financieel belonen. De bevoegde ministers Ben Weyts en Philippe Muyters reserveren een premie van 3.000 euro voor verkeersveiligheid en verhoogde steun voor duurzame vrachtwagens. Dat zal de sector toelaten om sneller de omslag naar een moderner transport te maken.

Een ongeval met een vrachtwagen heeft een veel grotere impact dan een ongeval met een personenwagen. Daarom geeft minister van Mobiliteit Weyts een stevige financiële stimulans voor onder meer extra dodehoekdetectoren, camera’s voor achterwaarts rijden, systemen die gsm-gebruik in rijdende vrachtwagens blokkeren en remsystemen.

De Vlaamse vrachtwagens moeten ook groener worden. Milieuvriendelijke CNG-, LNG- en hybride vrachtwagenmodellen kunnen daarom voortaan rekenen op verhoogde ecologiesteun. “We gaan de steun voor die types verhogen tot het maximum dat Europa toelaat”, stelt minister van Economie Muyters. “Voor een grote onderneming kan dat gaan tot 45 procent, voor een klein bedrijf zelfs tot 55 procent.”

Bedrijven kunnen voor beide maatregelen terecht bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. De Vlaamse Regering voorziet voor de premies elk jaar 36,4 miljoen euro. Per bedrijf wordt wel een plafond ingesteld van 100.000 euro gedurende een periode van drie jaar.

[ Bron:  Transport-online ]

Al vroeg vakantiefiles

DEN HAAG – Vakantiegangers op weg naar het zuiden staan zaterdag al vroeg in de file. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) staat bij de Zwitserse Gotthardtunnel richting Italië al de hele nacht file. De wachttijd was rond 7.00 uur opgelopen tot één uur en een kwartier.

In Duitsland staan vroege vertrekkers vast op de belangrijkste route richting Oostenrijk. Op de A3 tussen het Roergebied en Oostenrijk moeten automobilisten rekening houden met in totaal 35 kilometer file. Dit komt vooral door ongelukken en werkzaamheden.

In Frankrijk zijn de eerste files om 05:30 uur bij Parijs ontstaan. Ook op de Route du Soleil (A7) tussen Lyon en de kust van de Middellandse Zee is nu al wat vertraging merkbaar. Rond lunchtijd wordt daar volgens de VID een piek in de drukte verwacht.

In België veroorzaken controles bij de grens met Frankrijk files. Vooral bij Brussel en Valenciennes (E19) en op de snelweg tussen Kortrijk en Frankrijk (E17) moeten automobilisten lang wachten.

Benelux-parlement bekijkt overlast Belgische tolheffing

CHAAM Bewoners in de Nederlandse grensstreek klagen over de verkeersoverlast door vrachtwagens die de Vlaamse tolheffing willen vermijden. De truckers rijden sinds de invoering van de tolheffing onder meer over de N639 die door de kern van Chaam loopt.

Om de klachten in kaart te brengen, brengt een delegatie van het Benelux-parlement vandaag een bezoek aan Chaam. dat zich hierover ter plaatse informeert op vrijdag 24 juni 2016. Op het programma staan ontmoetingen met de gemeentebesturen en omwonenden in de dorpskernen van Chaam en Baarle-Nassau/Hertog en bezoeken aan de overlastlocaties.

Benelux-parlement
Het Benelux-parlement verschaft de regeringen van de drie Benelux-landen adviezen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Het parlement is daarnaast een proeftuin voor Europese samenwerking. De plenumvergaderingen van 2015 en 2016 vinden plaats in de Belgische Senaat. Het parlement telt 49 leden: 21 Nederlanders, 21 Belgen en 7 Luxemburgers. De huidige voorzitster van het Benelux-parlement is Maya Detiège (sp.a).
De delegatie van het Benelux-parlement bestaat uit Patricia Cruetz (Duitstalige christen-democrate), Maya Detiege (sp.a), Wouter de Vriendt (Groen), Ward Kennes (CD&V), Anne Mulder (VVD), Yoleen van Camp (N-VA), Jef van den Bergh(CD&V), Alexander van Hattem (PVV), Martijn van Helvert (CDA), Anouchka van Miltenburg (VVD) en Sabine Vermeulen (N-VA).