Binnenvaart wordt niet stilgelegd bij extreem weer

november 12 2018

Rijkswaterstaat krijgt niet de bevoegdheid om bij extreem weer de binnenvaart stil te leggen. Dat was een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van de botsing in zeer dichte mist van een binnenvaartschip geladen met benzeen met de stuw in Grave.

Maar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt de aanbeveling niet over. Behalve onduidelijkheid over verantwoordelijkheden zou een dergelijk verbod volgens haar ook praktische problemen met zich meebrengen. De branchevereniging van binnenschippers was ook tegen zo’n bevoegdheid voor Rijkswaterstaat.

Andere aanbevelingen van de OVV neemt de minister wel over. Ze gaat onder meer kijken naar de regels voor werk- en rusttijden van binnenvaartschippers en de eisen die gesteld worden aan andere bemanningsleden dan de schipper. Verder wordt de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat verbeterd.

Door de botsing eind december 2016 raakte de stuw beschadigd en liep een deel van de Maas leeg. Daardoor lag het scheepvaartverkeer bijna een maand stil. Ruim een half jaar later was de stuw gerepareerd. De kosten lagen rond de 20 miljoen euro.